NOAC, en nu? (1-uurs versie)

Intercollegiale afstemming gezocht

​Deze geaccrediteerde nascholing geeft naast praktische informatie over de gecontroleerde introductie van NOAC’s in Nederland een toelichting op de diverse studieresultaten. De nadruk van de nascholing zal op de meest klinisch relevante discussiepunten, afstemming en de implementatie binnen uw ziekenhuis liggen.

Wat is belangrijk bij patiënten met atriumfibrilleren? Wat te doen wanneer er toch een bloedig CVA optreedt? Wat te doen bij een ernstige bloeding? Keuze NOAC versus VKA in de nabije toekomst? Kortom: hoe dienen we te handelen bij patiënten die zijn ingesteld op een NOAC, en hoe dienen we te reageren bij problemen tijdens het gebruik van een NOAC? Ook gaan wij met u in op het belang van therapietrouw en het verstrekken van de juiste informatie aan uw patiënt.

Deze nascholing is in samenwerking met Bristol-Myers Squibb en Pfizer, en met verschillende specialisten tot stand gekomen.

DOELSTELLING

​Deze nascholing gaat specifiek in op de laatste ontwikkelingen van de orale antistolling. U bent op de hoogte van alle ins en outs over de indicatie antistolling. En wat het vervolgbeleid van de antistolling, met name de NOAC’s, is voor uw patiënt in de dagelijkse praktijk. Aan het einde van de nascholing bent u op de hoogte van het beschikbare veiligheids- en behandelprotocol ten aanzien van bloedingen.

INHOUD NASCHOLING

 • CVA-preventie bij AF
 • CVA-preventie bij AF
 • Overview NOAC’s-studies versus VKA
 • Richtlijnen
 • Dagelijkse praktijk gebruik antistolling
  • Bloedingen
  • Switchen anti-coagulans
  • Rondom electieve ingrepen
 • OAC of NOAC bij welke patiënt?
  • Ouderen
  • Nierinsufficiëntie
  • Therapietrouw
 • Mythbusting

DOELGROEP

​Specialisten, ziekenhuisapotheker, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants.

DOCENT

​De nascholing kan worden verzorgd door de maatschap cardiologie of de antistollingscommissie binnen uw ziekenhuis.

DUUR NASCHOLING

1 uur

ACCREDITERING

Accreditatie is aangevraagd voor één uur bij:

 • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
 • Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (ZA)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

AANTAL DEELNEMERS

8 tot 15

EIGEN BIJDRAGE

In overleg met uw Pfizer/BMS-contactpersoon wordt de definitieve eigen bijdrage vastgesteld. De eigen bijdrage is afhankelijk van de kosten die door de organiserende partij zelf kunnen worden gedragen.

DEELNAME

Om u voor deze nascholing in te schrijven verwijzen wij u graag naar onze website: www.pfizerpartnersinpractice.nl, waar u zich na inschrijven online kunt aanmelden.

Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan kunt u zich afmelden op onze website middels de knop ‘Uitschrijven’.

BEVESTIGING

Na ontvangst van uw aanmelding bevestigen wij
uw inschrijving per e-mail.

MEER WETEN?

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met Pfizer Partners in Practice via tel. 010 - 406 42 60.

© Pfizer bv te Capelle aan den IJssel / juli 2016
PP-ELI-NLD-0084