Therapietrouw bij orale oncolytica

Aanleiding Nascholing

De kosten van therapie-ontrouw lopen in de miljarden. Daarnaast heeft het een grote impact op het ziektebeloop zelf en leidt dit tot kostbare ziekenhuisopnames en extra behandelingen. Als zorgverlener heeft u in de begeleiding van uw patient op dit vlak een belangrijke taak. Daarbij is het van belang dat alle betrokken zorgverleners het beleid hierop met elkaar hebben afgestemd. Deze interactieve nascholing biedt u hiervoor praktische handvatten.

DOELSTELLING

Tijdens deze nascholing zullen we dieper ingaan op de vele aspecten rondom therapietrouw. Wat is therapietrouw en wat is therapie-ontrouw? Hoe kunt u uw patiënt het beste ondersteunen? Er worden handvatten gegeven voor het onderhouden of verbeteren van therapietrouw en implementeren hiervan in de eigen praktijk. Ook leren deelnemers van elkaar tijdens de interactieve onderdelen in het programma. De uiteindelijke doelstelling is een adequate therapietrouwbegeleiding bij patiënten die orale anti-kanker geneesmiddelen gebruiken.

LEERDOELEN

De deelnemer kan:

  1. benoemen wat therapietrouw is
  2. benoemen welke oorzaken en consequenties t.a.v. behandeling er zijn bij therapie-ontrouw
  3. benoemen welke interventies getroffen kunnen worden om therapietrouw te bevorderen

DOELGROEP

Internist-oncologen, verpleegkundig specialisten oncologie, oncologieverpleegkundigen, ziekenhuis(poli)apothekers en ziekenhuisapotheekassistenten.

DOCENT

De nascholing kan worden verzorgd door Natascha Schrama - MANP - verpleegkundig specialist oncologie, Elkerliek ziekenhuis Helmond

DUUR NASCHOLING

3 uur

ACCREDITERING

Accreditatie is door Pfizer voor 3 uur aangevraagd voor bovenstaande doelgroepen.

EIGEN BIJDRAGE

Geen.

DEELNAME

In overleg met uw Product Specialist of Key Account Manager van Pfizer Oncology kunt u samen met uw collega’s kosteloos deze nascholing in uw ziekenhuis inzetten. De datum zal met u en de docent worden afgestemd. De logistiek (waaronder de inschrijving via de website en accreditatie) wordt ondersteund door Pfizer Partners in Practice.

VOORBEREIDING NASCHOLING

Hoe moeilijk kan het zijn? Uw pillen op tijd innemen die nodig zijn voor uw gezondheid... Probeer het zelf (bijv. met een snoepje) en ervaar de uitdagingen hierbij. Tegen welke problemen loopt u aan? Welke hulpmiddelen heeft u daarvoor ingezet? Werkten die? Schema: 6 dagen achtereenvolgens 1 ‘tablet’ tussen 9:00 en 10:00 uur en 1 ‘tablet’ tussen 18:00 en 19:00 uur. Tijdens de nascholing zal dit met alle deelnemers worden geëvalueerd.

MEER WETEN?

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met Pfizer Partners in Practice via ☎ 010 - 406 42 60.

 

© Pfizer bv te Capelle aan den IJssel / mei 2018
PP-IBR-NLD-0209